בענייני דיומא משבוע הספר ומליגת אלופי עשו

שוב היה מעשה מבחור אחד מבני החמד של ירושלים שהיה משתעשע בתורה וחומדה ושוגה בה תמיד כמאמר הרמב"ם. ולא היה לו בעולמו אלא ספרים כעניין דבן עזאי שחשקה נפשו בתורה. על כל פנים תש כוחו יום אחד ויצא מבית המדרש לפוש וישב על אדן הרחוב ושמע קול מבשר ואומר שבוע הספר בעולם.

עמד ושאל מהו לשבוע הספר, אמרו לו מין מקום יש בירושלים והתחנה הישנה שמו, מפני מה נקרא שמו התחנה הישנה, מפני שבני ירושלים דעתם ישרה; הואיל ועמדה שם תחנה ונתיישנה קראו למקום התחנה הישנה. ובכן בו במקום עומדים תגרנים ורוכלים ומוכרים ספרים, והוא כעין שוק של ספרים אלא שמתקיים שבוע אחד ומפני כן למשך שבוע אחד נקרא שם המקום ההוא שבוע הספר, שהלא כבר נאמר בני ירושלים דעתם ישרה היא.

מיד קם אותו בן תשחורת ונשא את רגליו והלך למקום שהלך. לאן הלך, פשוטו דמקרא, הואיל ואין לו בעולמו אלא ספרים יצא לראות בספרים. ומדרשו יצא לראות הפרחה הגפן הנצו הרימונים, אלא שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. עוד אנחנו מדברים הגיע אותו בחור לשבוע הספר והיה סובב וממשמש ובוחן בספרים וליבו יוצא אליהם ומתרגש כאותו בן שלש שהניחה לו אימו דבש על האל"ף בי"ת והיה בפיו כדבש למתוק.

כיון שהגיע שמע כרוז יוצא ואומר הנחות ענק ומבצעים בדוכן פלוני אלמוני ונתבלבלה עליו דעתו. הגיע לדוכן, ראה שם תילי תילים של ספרים כרוכים ונאים, חדשים ומזהירים כזוהר הרקיע, והיה מנשק ומחבק הספרים ואומר כמה נאה ספר זה אין זה אלא ספר של דבש וצוקר והיה משתעשע בהם הרבה ולוטפם ושמח בהם כשמחת חתן על כלה.

קיבץ לו ספר מדוכן זה וספר מדוכן זה ובא אצל התגרן לשלם. הייתה ערימה גדולה ונאה מונחת לו על כרסו כרס בן תורה, והייתה דעתו זחה עליו מפני שאסף תורה הרבה. פנה ימין ושמאל ונתקל בעלמה אחת מבנות ירושלים מאיילות או מצבאות השדה, זכה ונעשה לו נס וקפצו מידו כל הספרים ונתפזרו לרגליו. נתבהל מאד וביקש לאספן ואף היא נתבהלה מאוד וביקשה לאספן ויצא שרכנו שניהם יחד.

כיון שעשו שניהם מעשה יחד נתבלבלו המוחין שלהם ונשתכחה ממנו תורתו ונשכח הימנה פלך שלה והיו שניהם מפלבלין בעיניהם ומסמיקים ומרטטין בידיהם והיו הספרים משתמטים מהם והולכים להם שלא להביך אותם בשעת רצון זו. והייתה הלבנה במילואה ומשקיפה עליהם מלמעלה ואומרת ראו ראו בני חביבי דמניחין תורה דליהון ועוסקים בשמחה דילי.

בין כה ובין כה לא הניח לו אותו ברנש גדר להתגדר בה אלא הסיק דבר מתוך דבר ועמד ושאל לשמה ולכתובתה ולשם אמה ולמספר הטלפון שלה ולמעשים שתעשה מחר בערב. וכל התכליתיות הזו למה, אמרו חכמים באמת רומנטיקה דבר נאה הוא אלא כעניין שאמרו חז"ל בפתיחת במדבר שבלא מספר אין פה ולא כלום, והא ראיה למה שאמרנו לעיל שבני ירושלים דעתן ישרה היא. כן יזכינו הקב"ה בביאת גואל צדק ויתקיים בנו וארשתיך לי לעולם אכי"ר.

—-
מעשה שביקש כריסטיאנוס הרשע שחיק עצמות להלעיג על חכמי ישראל, שהם שקועים כל ימיהם בינות למכברי ספרים ואינם בקיאין בדרכי שלום ובתיאטראות ואינן יוצאים מחדריהן אלא כדי לומר שלום זה לזה בשעת קידוש לבנה. מפני מה נקרא כריסטיאנוס שחיק עצמות, מפני שהיה רץ ושוחק עצמותיו. אותה שעה הייתה שעת ליגת האלופות היינו אלופי עשיו, עמד ושיגר להם לחכמים מהו שקורין 'נבדל' ולא הייתה בידם, והיו שחוק לכל שרי רומא ואלופי ספרד. שמעו חכמים והיו יושבים ובוכין על שכינה שהיא בגלות וכבוד שהוא בעפר וחילול ה' ועם ישראל שהוא למשיסה.

עמד אצלם בר בי רב דחד יומא. ומה שאמרן חד יומא, חד יומא ממש, שלא היה לן בבתי חכמים תחת המיטה כמעשה דרב כהנא, אלא בשעת בוקר היה יוצא ובא בבתי חכמים ומדבק אצלם ושותה בצמא את דבריהם ובשעת בין ערביים שהחמה יורדת היה פורש והולך אצל גנים ומשתאות ומגלגל בכדור מכאן לכאן. אמר להם הניחו לי ואענה לו. אם אנצחנו תאמרו קטן שבנו נצחך סינדרלה שבנו ניצחתך, אם אפסיד תאמרו השופט לא היה מהימן ושאר דברים כגון דא.
נענו לו.

עמד ושלח לו לכריסטיאנוס מהו ששאלת, אמר לו מהו נבדל שאלתי, אמר לו מהו נבדל לשיטת הרמב"ם או לשיטת הרמב"ן. אמר לו כריסטיאנוס מה חילוק יש ביניהם, אמר לו ההוא בר בי רב האחד יש לו מ"ם בשמו והאחד יש לו נו"ן בשמו. אמר לו הנח מליצנותא ואמור. אמר לו כבר מצינו במורה הנבוכים בפרק מ"ט מעניין המלאכים שהם שכלים נבדלים. אם כן נבדל הוא מלאך בלי הַשֶׂכל. היינו שליח ששולח כדור מהכא להתם ואין בכך מן התחכום, והודה לו כריסטיאנוס שחיק עצמות לפי שלא הבין מה אמר וביקש שלא להראות שוטה.

חזר אצל חכמים. אמרו לו מה אמרת לו, אמר להם לית מילתא דלא רמיזא באורייתא. אמרו לו ומה עוד אמרת, אמר להם. מילאו פיהם שחוק בעולם הזה וחזרו ללימודם. הלך ההוא בר בי רב וישב לראות ליגת האלופות. יש אומרים לא מפני שחשק במיני משחקי-בקוביא אלא להכיר דרכי האמורי. ויש אומרים מפני שתורה היא וללמוד היה צריך, וכן נראה לומר.

קראת? אהבת? אני שמח בכל תגובה. תודה!

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s